Меню Затваряне

Парени штици од бука

ПАРЕНИ ШТИЦИ ОД БУКА ВО ДИМЕНЗИИ:

– ширина :од 50 mm до 300 mm;
– дебелина:од 15 мм до 200 mm;
– должина: од 1000 мм до 2800 mm;

Маса на штици од бука:720 kg/m3 (влажност 12% или 30% транспортна влажност) ;
Средна вредност на скратување на штиците од бука : 13.0%;
Коефициент на еластичност на штиците од бука :11,859 МРа.
Карактеристика на парени штици од бука:
Фина структура;
Дрвесина во розе – кафеава боја;
Се бојадисува добро и полира;
Се лепи добро , задржува лак;
Многу намени;
Лесен за обработка.

Примена на обичната бука ( парени и суви штици од бука) :
Индустрија за намештај, лесно со оформува, пресување, полирање , бои и лакира;
За струговани елементи;
Производство на инструменти: за четки ( за бојадисување , за чистење и за други фини операции).
За рачки, весла, лопати, вили и други рачни инструменти;
Во домаќинството и за комерсиална примена;
Материјал за интериор, патос и паркет и панели;
Елементи за револвери и пушки.

За повеќе информација, молам повржете се со нас.