Меню Затваряне

ФАБРИКА ЗА ПИЛЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛ ОД БУКА “АРСОВ 90 “ЕООД

“АРСОВ 90 “ЕООД сме првите сопственици на фабрика за пилење на  дрвен материјал од регионот во севорозападна Бугарија. Во регионот има постојана добивка, одобрена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Фирмата е лидер во регионот за обработка на бука и може да обезбеди постојани испораки  дрвен материјал.

Фирмата добива и испорачува бука од регионот на западна Стара планина, при што добивката се регулира од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во нашето работење користиме компактна, ефикасна техника, што  го сочувува квалитетот на дрвениот материјал.

Активно работиме за подобрување  техниката во областа на дрвен материјал и неговото користење. Заедно со центарот за обука  Рубиес во гр. Берковица разработуваме и произведуваме машини за обработка на дрвесина (МОБИЛЕН ХОРИЗОНТАЛЕН БАНЦИГ MHS-650).

Во пиланата производниот цикал е затворен и се работи по безотпадна технологија.Трупците  се обработуваат по барањето на клиентот.
Претежно се пили обична бука (Fagus sylvatica L.) во обимна тежина 720 кг/м3.
Готовите штици одат на преработка со врели водни пареи, благодарејки на кое значително се подобрува квалитеот.Параметрите на обичната бука ја прават еден од најдобриот и баран дрвени материјали. Се користи за производство на намештај,  во стругарството и за изработка на индустриални елементи и др.

СЕРТИФИКАТ:
При купување на дрвен материјал ние издаваме цертификат за потекло на дрвесината.

ДРВЕН МАТЕРИЈАЛ:
Дрвесината на обичната бука е бела  со црвенкаста или жолта нијанса и видливи срцевидни снопови, кои при обработката  создаваат убава текстура.
По обработката со водни пареи дрвесината придобива розе-црвенкаста боја. Воздушното сушење пред температурната печка  осигурува постојана стабилност на материјалот. Процесот е тежок и  умерено близок до машинската обработка на орев, цреша,даб , каде се набљудуваат дамки, мали дупчиња и набраздени делови.

Земаме активно учество за развој на управувањето на  шумите, здравјето на шумата и користењето на дрвен материјал. Преку учебни центри  раководиме процес за оптимизација на меѓусебните односи меѓу еколошките, социалните и економски компоненти.

Спремни сме да одговориме на Вашите барања за :
Купување на парен дрвен материјал од обична бука;
Купувачи на големо и мало на дрвен материјал висок квалитет, произведен во Бугарија;
Изработка на елементи од обична бука во различни димензии ;
Купувачи на големо и мало за машини висок квалитет за пилење на дрвен материјал, произведен во Бугарија;
Купувачи на буков паркет;
Купувачи на шезлонги;
Купувачи на слепени дрвени профили;

Можеме да Ве повржеме со наши ценети клиенти, за да се убедите во квалитетот на испорака и конкурентски цени.

За повеќе информација, молам повржете се со нас.